Sen đá mini

30.000 

Được kèm theo chậu nhựa

Cây kích thước 5-10 cm

 

Danh mục: